Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
1ASSESSMENT OF THE DENTAL FEAR AND ANXIETY IN PATIENTS ADMITTED TO THE DENTAL CLINIC OF HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Thi Thuy Duong, Le Thi Tai, Nguyen Dinh Hoa ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 28
162
2DEVELOPING THE ‘OCRAT’ PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWAS) FOR ASSESSING OVARIAN CANCER RISK STRATEGIES  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Hoang Bach, Tran Doan Tu, Nguyen Vu Quoc Huy; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 35
149
3EVALUATING OF THE EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON WOUND HEALING IN RABBITS  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Thi Bich Phuong, Nguyen Ngoc Tuan, Dinh Van Han, Nguyen Nhu Lam, Nguyen Thi Huong, Le Thi Hong Hanh, Tran Quoc Tien, Tong Quang Cong ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 20
153
4GRADING SYSTEM OF ACNES VULGARIS  (Mã số: )
Tác giả:  Tran Thi Quynh Trang, Mai Ba Hoang Anh ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 58
124
5MEDICATION ADHERENCE AND RELATED PSYCHOSOCIAL AND CLINICAL FACTORS AMONG SCHIZOPHRENIC PATIENTS: A CROSS - SECTIONAL ANALYTICAL STUDY IN NATIONAL PSYCHIATRIC HOSPITAL 2, VIETNAM  (Mã số: )
Tác giả:   Tran Nhu Minh Hang, Nguyen Van Thinh, Nguyen Ngoc Quang Linh ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 43
132
6NSAIDS VERSUS ELECTRO-ACUPUNCTURE IN MANAGEMENT OF LOW BACK PAIN IN PATIENTS WITH LUMBAR SPONDYLOSIS: A COMPARATIVE COHORT STUDY  (Mã số: )
Tác giả:  Le Ho Bao Chau, Tran Nguyen Trong Phu, Nguyen Thi Xuan Huynh; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 7
325
7RESEARCH ON THE MODEL OF MANDIBULAR ALVEOLAR BONE DEFECT IN RABBITS  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Thi Thuy Duong, Ngo Thi Quynh Trang1, Nguyen Mai Anh, Tran Tan Tai, Nguyen Thanh Tung ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 66
150
8SECONDARY HYPERPARATHYROIDITY IN PATIENTS WITH PROGRESSIVE CHRONIC KIDNEY DISEASE  (Mã số: )
Tác giả:  Dinh Thi Minh Hao, Vo Tam ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 76
172
9THE PERFORMANCE OF OSTEOPOROSIS SELF-ASSESSMENT TOOL FOR ASIANS (OSTA) IN ASSESSING THE RISK OF OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN AGED 45 YEARS AND OLDER  (Mã số: )
Tác giả:  Tran Hoang Hoa Nhien, Nguyen Hoang Thanh Van, Le Thi Hong Van, Truong Huu Hung; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 12
188
10ULTRASOUND FEATURES AND ROLE OF O-RADS CLASSIFICATION IN THE DIAGNOSIS OF OVARIAN TUMORS  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Thi Trang, Tran Van Bao, Dang Cong Thuan ; Tạp chí số: Tập 14 (02); Trang: 51
155
11BIẾN CHỨNG NGOẠI VI DO TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ TRÊN ĐỘNG TĨNH MẠCH ĐÙI SAU PHẪU THUẬT VAN HAI LÁ ÍT XÂM LẤN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Định, Bùi Đức An Vinh, Nguyễn Ngô Gia Phúc, Lang Minh Triết, Hoàng Huân, Phan Quang Thuận ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 24
108
12CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Thị Hồng Vân; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 19
74
13CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ P31: NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG  (Mã số: )
Tác giả:  Tôn Thất Nam Anh, Nguyễn Thanh Thảo ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 9
116
14ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔNG KHÔ VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH SAU HOÀN NGUYÊN TRÊN MẪU HUYẾT TƯƠNG CHỨA CÁC THÔNG SỐ PT, APTT, FIBRINOGEN  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Văn Chương, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Kim Trung, Đặng Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Tiến Huỳnh, Nguyễn Khánh Cường, Nguyễn Thị Thùy, Trần Nhật Nguyên ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 42
90
15ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN SỎI ĐƯỜNG MẬT TÁI PHÁT  (Mã số: )
Tác giả:  Phan Đình Tuấn Dũng, Bùi Đặng Hồng Ngọc; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 124
70
16ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thành Khang, Nguyễn Văn Quang; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 190
66
17ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thành Khang ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 178
59
18ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ CƠ HỌC TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Quang Thứu ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 63
76
19ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN TRONG BỆNH LÝ RUỘT THỪA VIÊM CẤP VỠ MỦ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Thái, Trần Minh Tài, Võ Lê Thanh Quỳnh, Nguyễn Thị Trang, Phạm Hữu Hoàng, Nguyễn Minh Thảo ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 137
60
20KHẢO SÁT BIẾN DẠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM TIM ĐÁNH DẤU MÔ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CÓ PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN  (Mã số: )
Tác giả:  Phan Thị Thùy Vân, Nguyễn Thị Thúy Hằng ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 57
84
21KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ MẬT TỤY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC NGHẼN ĐƯỜNG MẬT  (Mã số: )
Tác giả:  Văn Nữ Thùy Linh, Lê Trọng Bỉnh, Lê Trọng Khoan, Nguyễn Thanh Thảo; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 162
68
22KHẢO SÁT NĂNG LỰC, NHU CẦU ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ  (Mã số: )
Tác giả:  Hoàng Trọng Nhật, Phan Trung Nam, Lê Phan Minh Triết, Nguyễn Thị Minh Hoà, Hoàng Thị Tịnh Thuỷ, Hầu Nguyễn Nhật Minh, Lê Thị Diễm Phương, Phan Thị Phương Nhung, Trần Thị Ngọc Anh ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 85
75
23KHẢO SÁT TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 THEO QUAN ĐIỂM Y HỌC CỔ TRUYỀN  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Hoàng Minh Quân, Đỗ Thị Thùy Nhân, Lê Gia Quốc Đạt , Ngô Quang Vinh; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 183
65
24NGHIÊN CỨU IN VITRO HÌNH THÁI RĂNG CỐI LỚN THỨ HAI HÀM DƯỚI  (Mã số: )
Tác giả:  Hoàng Minh Phương, Nguyễn Thanh Nhân, Châu Ngọc Phương Thanh, Văn Thị Nhung, Võ Trần Nhã Trang ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 104
59
25NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET MELOXICAM TÁC DỤNG KÉO DÀI BẰNG KỸ THUẬT BAO MÀNG  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Hồng Trang, Hồ Hoàng Nhân, Nguyễn Đăng Thùy Anh, Ngô Thị Thu Thúy, Phan Thị Giang, Lê Hoàng Hảo ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 171
115
26NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Hữu Mạnh Đức, Hồ Anh Bình, Trần Quốc Bảo, Hoàng Anh Tiến ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 47
72
27NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Tất Dũng, Hoàng Bùi Bảo; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 71
72
28NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ NĂM 2021 - 2022  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Bình, Phạm Văn Đức, Trần Xuân Chương ; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 30
77
29NGHIÊN CỨU NIỀM TIN SỬ DỤNG THUỐC THEO THANG ĐIỂM BMQ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP  (Mã số: )
Tác giả:  Dương Thị Thúy Vy, Lê Thị Thanh Tịnh, Ngô Thị Kim Cúc, Trần Thị Thùy Nhi, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Tơ, Lê Chuyển; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 114
90
30NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ACID URIC HUYẾT THANH VÀ TỶ ACID URIC/CREATININE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2  (Mã số: )
Tác giả:  Võ Thái Dương, Nguyễn Hoàng Thanh Vân; Tạp chí số: Tập 14 (01); Trang: 98
59
Tìm thấy: 1714 bài   / 58 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,152 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,197 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,644 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,568 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,332 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,313 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,173 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[8] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (2,996 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,959 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,926 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN