Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

XÁC ĐỊNH ĐA HÌNH M235T CỦA GENE ANGIOTENSINOGEN (AGT) Ở THAI PHỤ BÌNH THƯỜNG VÀ TIỀN SẢN GIẬT – SẢN GIẬT
DETERMINING M235T POLYMORPHISM OF ANGIOTENSINOGEN GENE (AGT) IN NORMOTENSIVE AND PREECLAMPTIC/ECLAMPTIC PREGNANT WOMEN
 Tác giả: Cao Ngọc Thành, Hà Thị Minh Thi, Nguyễn Viết Nhân, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Mai Hoàng Thông
Đăng tại: Tập 4(1) - Số 19/2014; Trang: 12
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đặt vấn đề: Allele 235T của gene AGT được xem là có liên quan đến tình trạng nồng độ angiotensinogen máu tăng cao và sự bất thường tái tạo động mạch xoắn ốc trong tử cung tạo điều kiện gây nên tiền sản giật – sản giật (TSG-SG). Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ các kiểu gene 235MM, 235MT và 235MM của gene AGT ở những thai phụ bình thường và TSG-SG; (2) Khảo sát mối liên quan giữa đa hình M235T của gene AGT và TSG-SG. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 68 sản phụ TSG-SG và 272 sản phụ bình thường được xác định các kiểu gene M235T của gene AGT bằng kỹ thuật PCR đặc hiệu allele với DNA tách từ máu toàn phần. Kết quả: Tỷ lệ các kiểu gene 235MM, 235MT và 235TT trong nhóm bình thường là 1,8%; 15,8% và 82,4%; sự phân bố các tỷ lệ này phù hợp với cân bằng Hardy – Weinberg. Các tỷ lệ này trong nhóm tiền sản giật – sản giật là 1,5%; 14,7% và 83,8%. Tỷ lệ allele 235T trong hai nhóm lần lượt là 90,3% và 91,2%. Không tìm thấy mối liên quan giữa đa hình M235T với TSG-SG trên tất cả các mô hình phân tích, bao gồm 235TT/(235MT + 235MM), (235TT + 235MT)/235MM, 235TT/235MM, allele 235T/allele 235M. Kết luận: Tỷ lệ allele 235T trong hai nhóm nghiên cứu rất cao. Không có mối liên quan giữa đa hình M235T của gene AGT và TSG-SG. Từ khóa: Tiền sản giật, đa hình M235T, gene AGT
Abstract:
Background: The 235T allele of AGT gene has been reported to be associated with higher AGT level and abnormal remodeling of the uterine spiral arteries, which is an early cause preeclampsia/eclampsia (PE/E). The aim of this study was to: (1) determine the frequencies of 235MM, 235MT and 235TT genotypes of AGT gene in normotensive and preeclamptic/eclamptic pregnant women, and (2) survey the association between AGT M235T polymorphism and PE/E. Patients and methods: 68 preeclamptic pregnant women and 272 normotensive pregnant women were determined M235T genotypes of AGT gene by allele – specific PCR technique with DNA samples extracted from whole blood. Results: The frequencies of 235MM, 235MT and 235TT genotypes in normotensive pregnant women were 1.8%; 15.8% and 82.4%, respectively, the distribution of these genotypes was in Hardy – Weinberg equilibrium. These frequencies in preeclamptic/eclamptic pregnant women were 1.5%; 14.7% and 83.8%, respectively. The frequencies of 235T allele in two groups were 90.3% and 91.2%, respectively. There was no association between the M235T polymorphism and PE/E in all of models, including 235TT/(235MT + 235MM), (235TT + 235MT)/235MM, 235TT/235MM and 235T allele/235M allele. Conclusion: The frequencies 235T allele in both groups were very high. There was no association between M235T polymorphism and preeclampsia/eclampsia. Keywords: Preeclampsia, M235T polymorphism, AGT gene

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 4(1) - SỐ 19/2014

TTTiêu đềLượt xemTrang
1TỔNG QUAN: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XƠ HÓA GAN KHÔNG XÂM NHẬP
Tác giả:  Trần Thị Khánh Tường, Hoàng Trọng Thảng
9165
2XÁC ĐỊNH ĐA HÌNH M235T CỦA GENE ANGIOTENSINOGEN (AGT) Ở THAI PHỤ BÌNH THƯỜNG VÀ TIỀN SẢN GIẬT – SẢN GIẬT
Tác giả:  Cao Ngọc Thành, Hà Thị Minh Thi, Nguyễn Viết Nhân, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Mai Hoàng Thông
142812
3NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN CÓ PHÂN SUẤT TỐNG MÁU EF <55% QUA HOLTER ĐIỆN TIM 24 GIỜ
Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Thu, Nguyễn Anh Vũ
100419
4KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH VÀ BẤT THƯỜNG ĐIỆN TIM, SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐANG CHỜ GHÉP THẬN
Tác giả:  Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Bùi Bảo
79926
5KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT THÔNG SÀN NHĨ THẤT BÁN PHẦN
Tác giả:  Lê Quang Thứu
87331
6NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Tác giả:  Tôn Nữ Vân Anh, Rmah Din
86537
7ĐÁNH GIÁ CÁC BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH THẬN Ở NGƯỜI CHO THẬN TRÊN CHỤP CT-64 LỚP CẮT
Tác giả:  Dương Phước Hùng, Bùi Đức Phú, Hoàng Minh Lợi, Nguyễn Văn Thành
97941
8NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
Tác giả:  Lê Tấn Phùng, Gerard Fitzgerld
100947
9NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CEA VÀ CA 19-9 VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG
Tác giả:  Trần Quốc Tý, Đặng Công Thuận
79855
10TÌM HIỂU GIÁ TRỊ BỔ SUNG PHIM X QUANG CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ TỔN THƯƠNG Ở LỒNG NGỰC
Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Tuấn, Đặng Thị Thu Hiền, Lê Trọng Khoan
131361
11NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ X-QUANG GÃY PHẦN ĐỨNG XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ VÀ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Tác giả:  Nguyễn Quang Hải, Lương Ý Nhi
86968
12KẾT QUẢ SỚM SAU PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ Ở BỆNH NHÂN CÓ PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM
Tác giả:  Nguyễn Đức Hiền, Lê Quang Thứu
77674
13KHẢO SÁT CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ Ở NAM GIỚI NGHIỆN THUỐC LÁ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
Tác giả:  Hoàng Mai Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng
93279
14GIÁ TRỊ CỦA PHIM X QUANG PHỔI TRONG PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TIM Ở BỆNH CƠ TIM GIÃN
Tác giả:  Hoàng Minh Lợi, Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thị Thúy Hằng
82286
15BỔ TÚC KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC: VIÊM THỰC QUẢN TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN
Tác giả:  Trần Phạm Chí
103292

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,163 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,204 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,659 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,576 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,333 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,322 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,181 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[8] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (3,013 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,964 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,931 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN