Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
1111704
1112
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA ĐỂ DỰ BÁO THAI SUY Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT  (Mã số: )
Tác giả:  Phan Thị Duyên Hải, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Lê Lam Hương, Trương Thị Linh Giang; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 59
833
1113
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI VÀ BIẾN CHỨNG TIM BẰNG SIÊU ÂM TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Quốc Tấn, Nguyễn Anh Vũ; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 100
764
1114
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SAO MÃ CỦA GENE QUI ĐỊNH EGFR TRONG BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR  (Mã số: )
Tác giả:  Hồ Hoàng Thị Kim Huệ, Hà Thị Minh Thi, Phan Thị Minh Phương; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 30
723
1115
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG THẾ ANTI-CARDIOLIPIN HUYẾT THANH VỚI THỂ TÍCH TỔN THƯƠNG NHỒI MÁU NÃO VÀ MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Chuyển,Trần Thị Minh Diễm,Phan Thị Minh Phương, Lê Thanh Hải, Từ Thị Minh Ánh; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 106
738
1116
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NỮ NHÂN VIÊN MÁT-XA TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2013  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Xuân Chương, Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Thành; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 55
761
1117
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG THẢI GHÉP, TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC CHỐNG THẢI GHÉP VÀ BIẾN CHỨNG SAU GHÉP THẬN  (Mã số: )
Tác giả:  Võ Tam, Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lộc; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 37
774
1118
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỂ LỰC VÀ BỆNH TẬT CỦA NAM THANH NIÊN KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2013  (Mã số: )
Tác giả:  Võ Tam, Lê Văn Phương ; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 70
879
1119
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHUYẾCH ĐẠI GENE VÀ QUÁ BIỂU LỘ PROTEIN HER-2/NEU TRONG UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG KỸ THUẬT LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Văn Huy, Hà Thị Minh Thi, Lê Viết Nho, Đặng Công Thuận, Văn Trung Nghĩa, Lê Phan Tưởng Quỳnh, Nguyễn Viết Nhân, Tạ Văn Tờ; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 20
733
1120
PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC BẰNG PHẦN MỀM REVIEW MANAGER  (Mã số: )
Tác giả:  Đoàn Vũ Xuân Lộc, Đoàn Vũ Xuân Thọ, Nguyễn Thanh Thảo ; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 125
870
1121
THIẾT KẾ PHẦN MỀM “IN HOUSE” DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MẸ VÀ HUYẾT ÁP TRUNG BÌNH ĐỂ DỰ BÁO TIỀN SẢN GIẬT Ở TUẦN THAI 11 – 13 TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Viết Nhân, Cao Ngọc Thành, Hà Thị Minh Thi, Võ Văn Đức, Trương Quang Vinh, Trần Mạnh Linh; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 113
750
1122
THÔNG TIN Y DƯỢC HỌC  (Mã số: )
Tác giả:  Ngô Viết Quỳnh Trâm; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 138
667
1123
ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG SÀNG LỌC VÀ CHẨN ĐOÁN SƠ SINH ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỊ TẬT BẨM SINH  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Công Quỳnh, Nguyễn Viết Nhân; Tạp chí số: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 3
735
1124
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH ÐỊNH NĂM 2012-2013  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Phước Nin, Nguyễn Thị Tân; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 50
6
1125
ẢNH HƯỞNG CỦA POLYSACCHARIDES TỪ RỄ CÂY YULANGSAN LÊN MÔ HÌNH CHUỘT LÃO HÓA BẰNG D-GALACTOSE  (Mã số: )
Tác giả:  Đoàn Văn Minh, Nguyễn Văn Phúc, Huang Ren Bing; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 28
887
1126
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN LIPID MÁU NGUYÊN PHÁT CỦA BÀI THUỐC “NGƯU SÂM TRA”  (Mã số: )
Tác giả:  Tôn Thị Tịnh, Nguyễn Thị Minh Thúy; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 56
715
1127817
1128
ÐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CHÂM CỨU TRÊN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Tân; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 19
16
1129
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP HUYỆT GIÁP TÍCH GIÁP TÍCH  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Thiện Ân; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 74
969
1130
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ BẠI NÃO THỂ CO CỨNG BẰNG ĐIỆN CHÂM THỦY CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đặng Kim Thanh, Nguyễn Diên Hồng; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 36
807
1131
KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN THẤT NGÔN DO XUẤT HUYẾT BÁN CẦU ĐẠI NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Kim Thanh; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 7
814
1132
KHẢO SÁT VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA KHI CHÂM TÊ HUYỆT THẬN DU VÀ GIÁP TÍCH L2  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Minh Luật; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 13
726
1133
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT THANH GIẢI TRÊN THỰC NGHIỆM  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Vũ Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Tân; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 24
849
1134
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ASIATICOSID TỪ RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA (L.) URB. – APIACEAE) TRỒNG TẠI XÃ QUẢNG THỌ, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ  (Mã số: )
Tác giả:  Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Viết Khẩn, Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thị Thanh Ngọc, Hồ Việt Đức; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 63
1199
1135
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BÀI THUỐC HÒE HOA TÁN II TRONG ĐIỀU TRỊ TRĨ NỘI ĐỘ I, II, III  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Văn Ánh, Lê Văn Nhân, Phan Nguyễn Như Phương; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 80
748
1136
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT THANH GIẢI TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TRÊN CHUỘT THỰC NGHIỆM  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Vũ Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Tân; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 91
774
1137781
1138
THÔNG TIN Y DƯỢC HỌC  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Quý Ngưu; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 101
931
1139
TỔNG QUAN VỀ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 CỦA CÁC VỊ THUỐC, BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Nhược Kim; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 96
754
1140
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG POLYSACCHARID DẠNG Β-GLUCAN TRONG BẠCH PHỤC LINH (PORIA C0C0S WOLF.)  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Thị Nhật Linh, Đào Thị Cẩm Minh; Tạp chí số: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 86
0
Tìm thấy: 1761 bài   / 59 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] More ...

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,366 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,306 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,960 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,663 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,414 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,412 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (3,369 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[8] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,246 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (3,051 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (3,038 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN