Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ THỰC HÀNH CHỐNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ NĂM 2008
STUDY ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE TO PREVENT THE HOSPITAL INFECTON OF LAST YEAR STUDENTS IN HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2008
 Tác giả: Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Rớt, Nguyễn Thị Diệu Hương, Lê Văn Tư
Đăng tại: Tập 1(4) - Số 4/2011; Trang: 84
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Qua điều tra khảo sát 300 sinh viên y khoa gồm 150 sinh viên khối Y6, khoá học 2002-2008 và 150 sinh viên khối Y44, khoá học 2004-2008 tại trường Đại học Y Dược Huế về kiến thức phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, chúng tôi nhận thấy: 1. Kiến thức của sinh viên về nhiễm khuẩn bệnh viện: - Kiến thức chung về nhiễm khuẩn bệnh viện, trong đó khái niệm về nhiễm khuẩn bệnh viện được sinh viên cả hai khối hiểu biết ở mức rất thấp, trung bình chung chỉ chiếm 68,9%,  so sánh giữa hai khối sinh viên được điều tra có khác nhau (66.5% ở khối Y6 và 71.3% ở khối Y44). - Hiểu biết về nguyên nhân và tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện của số sinh viên được điều tra, 87.7% số sinh viên được điều tra đã trả lời đúng, tỷ lệ trả lời đúng có cao hơn ở khối Y6 (90.9%) so với khối Y44 (84.5%). - Hiểu biết về nguồn lây và nguy cơ mắc nhiễm khuẩn bệnh viện của nhân viên y tế, 88.2% số sinh viên được điều tra đã trả lời đúng, tỷ lệ trả lời đúng có cao hơn ở khối Y6 (91.2%) so với khối Y44 (85.2%). - Hiểu biết về một số biện pháp phòng ngừa và giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, chỉ có 72.6% số sinh viên được điều tra đã trả lời đúng. Hiểu biết về mục tiêu kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện chung cho cả hai nhóm sinh viên được điều tra là 86.2%. - Về vai trò và ý nghĩa của rửa tay trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, có 83.9% số sinh viên đã trả lời đúng, hiểu đúng về thao tác rửa tay trong phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện. - Hiểu đúng về biện pháp sử dụng hợp lý thuốc kháng sinh trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện chung cho cả hai nhóm đối tượng được khảo sát là 77.7%, nhóm đối tượng Y6 trả lời đúng ở tỷ lệ cao hơn (83.3% so với 71.9%). 2. Đề xuất biện pháp nâng cao kiến thức của sinh viên về nhiễm khuẩn bệnh viện:Cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện, tăng cường đào tạo chính khoá chương trình phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, nhắc lại thường xuyên khi sinh viên thực hành tại bệnh viện, kiểm tra quy chế bệnh viện đối với sinh viên thực tập về các qui định, quy trình kỹ thuật chống nhiễm khuẩn, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên về chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
Abstract:
By investigation on 300 students including 150 students of Y6 in the course 2002-2008 and 150 students of Y44 in the course 2004-2008 at the Hue college of Medicine and Pharmacy on the knowledge to control and prevent hospital infections, our findings are: 1. Knowledge of students on hospital infections:- Knowledge about hospital infections: knowledge on hospital infections of both groups of students are very low, the average account is only 68.9%, there is a difference between two student groups (66.5% in Y6 and 71.3% in Y44), - Knowledge about the causes and factors causing hospital infections of the students were 87.7%, the percentage of correct answer is higher in Y6 (90.9%) than in Y44 (84.5%). - Knowledge about the source of infection and the risk of infections at the hospital's medical staff, there are 88.2% of the students investigated that have been answered correctly, the percentage of correct answer is higher  in Y6 (91.2 %) than in Y44 (85.2%).- Knowledge about some measures to prevent and control hospital infections, only 72.6% of the students investigated have been answered correctly. Knowing the objective to control hospital infections for both groups of students investigated is 86.2%. - Regarding the role and meaning of hand washing in the prevention of hospital infections, with 83.9% of students answered correctly. - Knowledge about the correct measures to use reasonable antibiotics in control hospital infections for both groups surveyed is 77.7%, students of Y6 group answered correctly in higher rate 83, 3% than in 71.9% in Y4/4 group. 2. Propose measures to improve the knowledge of students on hospital infection: There is a strong need to raise the awareness of the importance of working against hospital infections, increase training to control and prevent hospital infections, remind regularly when students practice at the hospital, examine the hospital principles for student in practice, particularly in hospital infection control and increase the scientific research of students on hospital infection. 

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 1(4) - SỐ 4/2011

TTTiêu đềLượt xemTrang
16145
2
NHÂN BỐN TRƯỜNG HỢP CƯỜNG TUYẾN CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Mai, Trần Hữu Dàng
60214
352321
4
CHỨC NĂNG THẬN TỒN DƯ Ở BỆNH NHÂN THẨM PHÂN PHÚC MẠC
Tác giả:  Hoàng Bùi Bảo, Lê Hữu Lợi, Võ Tam, Trần Thị Anh Thư
58630
559435
6
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN SALBUTAMOL PHÓNG THÍCH KÉO DÀI
Tác giả:  Lê Hậu, Lê Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Quý, Phùng Chất
56342
759648
8
HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VÔ SINH DO VÒI TỬ CUNG - PHÚC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
Tác giả:  Cao Ngọc Thành, Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông Và Cộng Sự
53854
9
ACID BETULINIC – HỢP CHẤT CÓ NHIỀU TRIỂN VỌNG TRONG Y HỌC
Tác giả:  Nguyễn Thị Hoài, Lê Thị Ni Na
58264
10
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP SỚM CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TẠI CỘNG ĐỒNG
Tác giả:  Nguyễn Viết Nhân, Ute Schwabe, Hoàng Thị Diệu Hồng, Trần Thị Phương Anh, Huỳnh Thị Cẩm Tú
52970
11
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP GIẢ NHỒI MÁU CƠ TIM DO VIÊM CƠ TIM CẤP
Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Thu, Nguyễn Anh Vũ
57877
1263884
1355092
14
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG SỐNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ BẰNG CÁC BỘ CÔNG CỤ FACT-G, SF-36 VÀ QLQ-C30
Tác giả:  Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Đình Tùng, Nguyễn Vũ Quốc Huy
103198
15479106
16498112
17545127
18
THÔNG TIN Y DƯỢC HỌC
Tác giả:  Nguyễn Thị Anh Phương
515134

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (6,589 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (5,883 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (4,962 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,150 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[5] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,133 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,020 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (2,974 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[8] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,786 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[9] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,729 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
[10] Khảo sát vai trò của thang điểm moca trong tầm soát sa sút trí tuệ do mạch máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn bán cấp (2,701 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Nguyễn Đình Toàn
Thông báoISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY - HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

 

Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN