Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ
METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
 Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Thị Bích Thuận
Đăng tại: Tập 4(3) - Số 21/2014; Trang: 29
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm của hội chứng chuyển hóa (HCCH) ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ theo tiêu chuẩn đồng thuận của IDF, AHA/NHLBI, WHF và IASO (2009) và tìm hiểu mối liên quan và tương quan giữa mức độ tổn thương động mạch vành với các thành tố của hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ. Đối tượng và phương pháp: 123 bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ đang điều trị tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, có tổn thương động mạch vành được xác định bằng chụp ĐMV. Từ đó xác định tỷ lệ và đặc điểm của hội chứng chuyển hóa theo IDF, AHA/NHLBI, WHF và IASO năm 2009. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: (i) HCCH chiếm tỷ lệ 56,9%, lứa tuổi ≥ 60 chiếm 84,29%, nhóm tuổi có tỷ lệ HCCH cao nhất là 60-69 tuổi chiếm 73,33%, (ii) Tỷ lệ HCCH gia tăng theo chỉ số khối cơ thể, cao nhất ở nhóm có BMI ≥ 25 (85,29%), (iii) Tăng TG chiếm (84,29%) và tăng G0 (81,83%) là 2 thành tố thường gặp nhất, (iv) Dạng kết hợp 3 thành tố của HCCH chiếm tỷ lệ 21,95% thường gặp nhất là: THA- tăng TG-giảm HDL-c (23,08%), tăng TG- giảm HDL-c- tăng G0 (19,23%), (v) Dạng kết hợp 4 thành tố thường gặp nhất là: THA- tăng TG- giảm HDL-c- tăng G0 chiếm 30,44%, tăng VB- THA- tăng TG- tăng G0 là 21,74%, (vi) Bệnh nhân có HCCH có số nhánh động mạch vành tổn thương nhiều hơn, tổn thương hẹp nặng động mạch vành nhiều hơn (p<0,01), (vii) Có mối tương quan thuận mức độ vừa giữa chỉ số Gensini với số đo vòng bụng (r =0,423; p<0,01), với huyết áp tâm thu (r =0,448; p<0,05), với nồng độ triglycerid máu (r=0,383; p<0,05) và với nồng độ glucose máu lúc đói (r=0,531; p<0,01). Tương quan nghịch mức độ vừa giữa chỉ số Gensini với nồng độ HDL-c máu (r = - 0,301; p<0,01). Kết luận: HCCH là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch vành và tổn thương nặng, nhiều nhánh động mạch vành. Từ khóa: hội chứng chuyển hóa, bệnh tim thiếu máu cục bộ, yếu tố nguy cơ
Abstract:
Objectives: To study on characteristíc of the metabolic syndrome (MS) in patients with ischemic heart disease (IHD) using consensus criteria of IDF, AHA/NHLBI, WHF and IASO (2009); to the relationship and correlation between the stenosis level of coronary artery disease and components of the MS in patients with IHD. Subjects and methods: A cross-sectional study was done in 123 patients with IHD at Cardiovascular Center, Hue Central Hospital. Coronary artery disease’s lesions were determined through coronary angiography. The stenosis degree of coronary artery was evaluated according to Pujadas G, the lesions of coronary artery were categorized according to AHA/ACC and were classified by using Gensini index. MS was diagnosed by the consensus criteria of IDF, AHA/NHLBI, WHF and IASO (published in 2009). Results: The MS prevalence was 56.9%, the age ≥ 60 years accounted for 84.29%, of which the group of 60 – 69 undertook the highest prevalence of this syndrome, with 73.33%. (i) The MS prevalence elevated in proportion to BMI, of which the group with BMI ≥ 25 expressed the highest prevalence (85.29%), (ii) Hypertriglyceridemia (accounted for 84.29%) and elevated fasting glucose (Go) (81.83%) were two most popular components, (iii) The most common pattern of MS consisted of 3 components (21.95%): Hypertension (HT) – hypertriglyceridemia- low HDL–c (23.08%), hypertriglyceridemia - low HDL-c- elevated Go (19.23%), (iv) The most common pattern which consists of 4 component was: HT-hypertriglyceridemia-low HDL-c- elevated Go (accounted for 30.44%), then increased waist circumference- HT- hypertriglyceridemia- elevated Go (21.74%), (v) Patients with MS had more frequent number of injured branches of coronary artery and higher degree of stenosis than those without MS (p<0.01), (vi) There was a moderately positive correlation between Gensini index and waist circumference (r=0.423; p<0.01), systolic blood pressure (r=0,448, p <0.05), serum triglycerid (r=0.383; p<0.05) and fasting glucose (r=0.531; p<0.01). There was an inverse correlation between Gensini index and serum HDL-c level (r=-0.301; p<0,01). Conclusion: The MS was a risk factor of cardiovascular disease and associated with the risk of coronary morbidity, the likelihood of more severe, more frequent number of coronary artery’s injured branches. Keyword: Metabolic syndrome, ischemic heart disease, risk factor

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 4(3) - SỐ 21/2014

TTTiêu đềLượt xemTrang
1CẬP NHẬT VỀ NỘI SOI NHUỘM MÀU
Tác giả:  Trần Quang Trung, Trần Văn Huy
16835
2BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG (FISH) ĐỂ CHẨN ĐOÁN KHUẾCH ĐẠI GENE HER-2/NEU TRONG UNG THƯ DẠ DÀY
Tác giả:  Trần Văn Huy, Hà Thị Minh Thi, Văn Trung Nghĩa, Nguyễn Viết Nhân, Lê Phan Tưởng Quỳnh, Lê Tuấn Linh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Đặng Công Thuận, Hồ Hữu Thiện, Phạm Như Hiệp
140715
3KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ
Tác giả:  Võ Tam, Lê Phải, Nguyễn Hữu Vũ Quang
121021
4NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ
Tác giả:  Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Thị Bích Thuận
130929
5NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NỒNG ĐỘ TROPONIN T ĐỘ NHẠY CAO TRONG NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH
Tác giả:   Lê Đình Hiếu, Phan Hùng Việt
124339
6NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG U TUYẾN YÊN TIẾT PROLACTIN Ở NAM GIỚI
Tác giả:  Hoàng Thị Lan Hương, Trần Hữu Dàng
166646
7NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VỎ BẢO VỆ LASER CẢI TIẾN TRONG NỘI SOI NIỆU QUẢN-THẬN BẰNG ỐNG SOI MỀM
Tác giả:  Lê Đình Khánh. Phạm Ngọc Hùng, Lê Đình Đạm
102151
8SO SÁNH KẾT QUẢ CAN THIỆP NHÁNH THỦ PHẠM VÀ CAN THIỆP THEO GIAI ĐOẠN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM ST CHÊNH LÊN CÓ TỔN THƯƠNG NHIỀU MẠCH
Tác giả:  Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Điền, Hoàng Anh Tiến
110556
9NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM TOXOPLASMA GONDII Ở TRẺ ĐỘNG KINH
Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Đức, Tôn Nữ Vân Anh
123863
10SÀNG LỌC CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG TEST VIA VÀ XÉT NGHIỆM TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ
Tác giả:  Võ Văn Khoa, Nguyễn Vũ Quốc Huy
207068
11NGHIÊN CỨU THANG ĐIỂM BLATCHFORD TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO BỆNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG
Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
333977
12HIỆU QUẢ KÍCH THÍCH PHÓNG NOÃN CỦA CHẤT ỨC CHẾ MEN THƠM HÓA (AI) Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH CÓ HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG
Tác giả:  Lê Minh Tâm
119786
13NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG LẤY BỆNH PHẨM QUA NGẢ HẬU MÔN
Tác giả:  Dương Xuân Lộc, Hoàng Trọng Nhật Phương, Hồ Hữu Thiện, Phan Hải Thanh, Phạm Như Hiệp, Hồ Văn Linh, Trần Ngọc Thông, Trần Nghiêm Trung, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thanh Xuân, Phạm Trung Vỹ, Phạm Xuân Đông ,Trần Viết Hùng, Trương Vĩnh Quý, Đặng Ngọc Hùng, Phạm Anh Vũ, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Trường An, Lê Lộc
121694
14XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHARANTIN, HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN IN-VITRO CỦA QUẢ MƯỚP ĐẮNG (MOMORDICA CHARANTIA) Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả:   Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Viết Khẩn
206599
15TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Minh Tâm
1082105
16MỘT SỐ CHỈ ĐỊNH CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIÊU HÓA, MẬT TỤY
Tác giả:  Vĩnh Khánh, Trần Văn Huy
1215116

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,181 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,208 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,689 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,580 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,339 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,328 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,186 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[8] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (3,033 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,970 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,936 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN