Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU SỰ TĂNG TRƯỞNG THỂ CHẤT TRONG 6 THÁNG ĐẦU CỦA TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN
STUDY ON PHYSICAL GROWTH IN THE FIRST 6 MONTHS OF LOW BIRTH WEIGHT INFANTS
 Tác giả: Nguyễn Thị Cự, Hoàng Thị Hương, Phạm Võ Phương Thảo
Đăng tại: Tập 11 (06); Trang: 29
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đặt vấn đề: Kích thước và cân nặng của trẻ sơ sinh là một trong những yếu tố quan trọng nhất liên quan đến
tình trạng sức khỏe và các biến chứng của trẻ khi sinh, ngay sau sinh, cũng như về lâu dài, đặc biệt là các biến
chứng về chậm phát triển trí tuệ. Trẻ đẻ ra nhẹ cân làm tăng tỷ lệ biến chứng và tử vong. Giai đoạn 6 tháng đầu
đời là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của trẻ, đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất và ảnh hưởng lâu
dài đến giai đoạn trưởng thành. Mục tiêu: Mô tả sự tăng trưởng về cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân trong 6 tháng đầu và tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sự tăng trưởng cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân trong 6 tháng đầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 60 trẻ sơ sinh nhẹ cân tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Theo phương pháp theo dõi dọc, cỡ mẫu thuận tiện. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 35,43 ± 2,35 tuần. Tốc độ tăng trưởng cân nặng của 2 giới tăng dần đến tháng thứ 3 sau đó giảm dần. Lần tăng trưởng thứ 2 là nhanh nhất, ở trẻ nam là 0,9 ± 0,14 kg/tháng, ở trẻ nữ là 0,83 ± 0,19 kg/tháng. Tốc độ tăng trưởng chiều dài của 2 giới tăng dần tới tháng thứ 3 sau đó giảm dần. Lần tăng trưởng thứ 2 là cao nhất, ở trẻ nam là 3,74 ± 0,8 cm/tháng, ở trẻ nữ là 3,74 ± 0,98 cm/tháng. Tốc độ tăng trưởng của vòng đầu có xu hướng cao trong 3 tháng đầu ở cả 2
giới, sau đó giảm dần. Tăng trưởng lần thứ 1 là cao nhất 2,77 ± 0,68 cm/tháng ở trẻ nam và 2,86 ± 0,75 cm/ tháng ở trẻ nữ. Kết luận: Tốc độ tăng trưởng cân nặng, chiều dài và vòng đầu trong 6 tháng đầu của trẻ nhẹ cân bắt kịp với trẻ không nhẹ cân. Tuổi thai, chế độ dinh dưỡng, bệnh lý đường hô hấp và tiêu chảy có ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu.
Từ khóa:tăng trưởng thể chất, sơ sinh nhẹ cân.
Abstract:
Background: The lenghth and weight of a newborn is one of the most important factors associated with a baby’s health and complications at birth, soon after birth, as well as in the longitudinal life, especially, the complications of mental retardation. Low birth weight babies encrease the morbidity and mortality. The first 6 months of life are an important stage in a child’s development, this is the fastest-growing stage and has a long-term impact on adulthood. Objective: Describe the growth in weight, length, and head circumference of low birth weight infants in the first 6 months and explore some factors related to the growth of weight, length, head circumference of low birth weight infants in the first 6 months. Methods: Study performed on 60 low birth weight infants at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital. According to the vertical tracking method, the sample size is convenient. Results: The mean age of the study group was 35.43 ± 2.35 weeks. The weight growth rate of both sexes increased gradually until the 3rd month and then gradually decreased. The second growth was the fastest, in boys it was 0.9 ± 0.14 kg/month, in girls it was 0.83 ± 0.19 kg/month. The length growth rate of both sexes increased gradually until the 3rd month and then gradually decreased. The second growth is the highest, in boys it is 3.74 ± 0.8 cm/month, in girls it is 3.74 ± 0.98 cm/ month. Growth rate of head circumference tends to be high. during the first 3 months in both sexes, then gradually decreased. The first growth was the highest at 2.77 ± 0.68 cm/month in boys and 2.86 ± 0.75 cm/month in girls. Conclusion: The growth rates of weight, length and head circumference in the first 6 monthsof low birth weight infants caught up with those who were not underweight. Gestational age, nutrition, respiratory disease and diarrhea affect the growth of low birth weight babies in the first 6 months. 
Key words: physical growth, low birth weight.

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 11 (06)

TTTiêu đềLượt xemTrang
1VAI TRÒ HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI U LYMPHO DẠ DÀY – RUỘT
Tác giả:  Nguyễn Duy Thịnh, Đặng Công Thuận, Nguyễn Trần Bảo Song, Ngô Quý Trân, Trần Thị Nam Phương
2567
2TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT UNG THƯ ỐNG TIÊU HÓA: VẤN ĐỀ PHẪU THUẬT VIÊN CẦN QUAN TÂM
Tác giả:  Trần Hiếu Học, Phạm Văn Phú, Trần Thu Hương, Trần Quế Sơn
20315
3NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH MÁU CUỐNG RỐN Ở TRẺ SƠ SINH ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ
Tác giả:  Hà Phương Anh, Nguyễn Thị Cự, Phạm Võ Phương Thảo, Lê Mai Anh, Đỗ Hồ Tĩnh Tâm, Phạm Thanh Mai
21422
4NGHIÊN CỨU SỰ TĂNG TRƯỞNG THỂ CHẤT TRONG 6 THÁNG ĐẦU CỦA TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN
Tác giả:  Nguyễn Thị Cự, Hoàng Thị Hương, Phạm Võ Phương Thảo
22829
5NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG U TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ
Tác giả:  Hoàng Minh Phương, Trần Tấn Tài, Nguyễn Hồng Lợi, Tô Thị Lợi, Hoàng Vũ Minh, Võ Khắc Tráng, Nguyễn Văn Minh, Võ Trần Nhã Trang, Vũ Đình Tuyên
25237
6ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VỀ KHÍ, HUYẾT, ÂM, DƯƠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Quang Tâm
24944
7GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ BILIRUBIN MÁU CUỐNG RỐN TRONG TIÊN ĐOÁN VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP BỆNH LÝ Ở TRẺ SƠ SINH ĐẺ NON
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Hùng Việt
20953
8ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ THỂ BỆNH PHONG HÀN TRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LĂN NGẢI
Tác giả:  Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Văn Hưng
19161
9NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ SẮT, TRANSFERRIN VÀ FERRITIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ
Tác giả:  Lê Văn An, Lê Chuyển, Dương Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Thúy Vũ, Nguyễn Thị Thu Thảo, Võ Hoàng Lâm
20370
10XÂY DỰNG DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TẠI PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH
Tác giả:  Đỗ Thị Diệu Hằng, Ngô Thị Kim Cúc, Trần Thị Ánh, Võ Đức Toàn, Nguyễn Minh Tâm
19777
11NGHIÊN CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN CÓ BLOCK NHÁNH TRÊN ĐIỆN TÂM ĐỒ
Tác giả:  Hoàng Anh Tiến, Cao Thanh Trường
21986
12VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG HẸP ỐNG SỐNG CỔ
Tác giả:  Lê Văn Ngọc Cường, Lê Ngọc Quý
21392
13ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÊNH ST Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KÈM BLOCK NHÁNH PHẢI ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ CHỤP ĐỘNG MẠCH VÀNH
Tác giả:  Hoàng Anh Tiến, Cao Thanh Trường
193100
14HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ BỆNH GLÔCÔM Ở NGƯỜI TRÊN 40 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
Tác giả:  Trần Nguyễn Trà My, Nguyễn Minh Tâm, Phan Văn Năm
199106
15ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI
Tác giả:  Võ Khắc Tráng, Hoàng Minh Phương, Nguyễn Văn Minh, Trần Tấn Tài
228115
16NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM TRICHOMONAS VAGINALIS VÀ KHẢO SÁT TÍNH NHẠY CẢM VỚI METRONIDAZOLE Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả:  Tôn Nữ Phương Anh, Ngô Thị Minh Châu, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp
252124
17CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP BẰNG NẸP VÍT NHỎ
Tác giả:  Huỳnh Văn Tánh, Trần Tấn Tài
225131

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (5,930 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (5,595 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (4,174 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (2,893 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[5] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (2,852 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[6] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (2,713 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[7] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (2,606 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[8] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,575 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[9] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,519 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
[10] Khảo sát vai trò của thang điểm moca trong tầm soát sa sút trí tuệ do mạch máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn bán cấp (2,498 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Nguyễn Đình Toàn
Thông báoISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY - HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

 

Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN