Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

KHẢO SÁT VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA KHI CHÂM TÊ HUYỆT THẬN DU VÀ GIÁP TÍCH L2
THE INFLUENCED REGIONS OF ANESTHESIA ACUPUNCTURE AT SHENSHU OR JIAJI-L2 ACUPOINTS
 Tác giả: Lê Minh Luật
Đăng tại: Tập 5(2) - Số 26/2015; Trang: 13
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đặt vấn đề: Nghiên cứu khảo sát vùng ảnh hưởng theo tiết đoạn thần kinh da của huyệt Thận du và Giáp tích L2 hai bên sau châm tê với kích thích bằng điện và theo dõi tác dụng phụ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phân tích thực nghiệm ngưỡng đau tại các điểm khảo sát trên tất cả các tiết đoạn da trước và sau khi châm tê với kích thích bằng điện tại huyệt Thận du hoặc Giáp tích L2 hai bên.Ba mươi hai người tình nguyện khỏe mạnh được châm tê với kích thích điện xung gai nhọn cân hai pha, 160Hz, 20 phút, cực âm bên trái, cực dương bên phải. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. Kết quả: Châm tê huyệt Thận du hai bên làm tăng ngưỡng đau các tiết đoạn thần kinh T6-S1 ở hai bên lưng và tăng huyết áp tâm trương có ý nghĩa thống kê (p=0,003). Châm tê huyệt Giáp tích L2 hai bên làm tăng ngưỡng đau các tiết đoạn thần kinh T11-L4 ở hai bên lưng. Nghiên cứu an toàn và không xảy ra bất kỳ tai biến nào. Kết luận: Vùng ảnh hưởng ngoài da khi châm tê huyệt Thận du và Giáp tích L2 lần lượt là vùng chi phối bởi tiết đoạn thần kinh từ T6 đến S1 và từ T11 đến L4 đối xứng ở hai bên lưng. 
Từ khóa:Huyệt, thận du, giáp tích L2, ngưỡng đau, tiết đoạn da, châm tê
Abstract:
Background: This research examined the influenced regions of Shenshu or Jiaji-L2 acupoints on human body after electronic anesthesia acupuncture and monitored side effect. Materials and Method: This is basic study, experimental analysis. To examined pain threshold at points of whole body’s dermatomes before and after anesthesia acupuncture on Shenshu or Jiaji-L2 acupoints. Thirty-two healthy volunteers were used electronic stimulus parameter with two phases symmetric thorn pulse, 160Hz, 20 minutes, cathode on the left acupoint and anode on the right acupoint. Data analyzed with SPSS16.0 software. Results: For Shenshu acupoints: Pain threshold were increased symmetrically from dermatome T6 to dermatome S1 on two sides of dorsal body, and diastolic blood pressure was increased significantly (p=0.003). For Jiaji-L2 acupoints: Pain threshold increased symmetrically from dermatome T11 to dermatome L4 on two sides of dorsal body. This study was safe and had no side effects. Conclusion: The influenced regions of Shenshu acupoints were from dermatome T6 to dermatome S1. The influenced regions of Jiaji-L2 acupoints were from dermatome T11 to dermatome L4.
Key words: Acupoint, Shenshu, Jiaji-L2, pain threshold, dermatome, anesthesia acupuncture

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 5(2) - SỐ 26/2015

TTTiêu đềLượt xemTrang
18147
272713
31619
4
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT THANH GIẢI TRÊN THỰC NGHIỆM
Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Vũ Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Tân
84924
588728
680736
781743
8650
971556
10
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ASIATICOSID TỪ RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA (L.) URB. – APIACEAE) TRỒNG TẠI XÃ QUẢNG THỌ, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả:  Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Viết Khẩn, Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thị Thanh Ngọc, Hồ Việt Đức
119963
1178169
1296974
13
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BÀI THUỐC HÒE HOA TÁN II TRONG ĐIỀU TRỊ TRĨ NỘI ĐỘ I, II, III
Tác giả:  Nguyễn Văn Ánh, Lê Văn Nhân, Phan Nguyễn Như Phương
74880
14086
1577491
1675496
17
THÔNG TIN Y DƯỢC HỌC
Tác giả:  Lê Quý Ngưu
932101

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,367 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,306 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,960 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,663 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,414 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,412 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (3,369 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[8] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,246 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (3,051 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (3,038 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN