Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI VÀ BIẾN CHỨNG TIM BẰNG SIÊU ÂM TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS
STUDY OF THE LEFT VENTRICULAR STRUCTURE AND SYSTOLIC FUNCTION BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HIV INFECTED AND AIDS PATIENTS (HIV/AIDS)
 Tác giả: Trần Quốc Tấn, Nguyễn Anh Vũ
Đăng tại: Tập 5(3) - Số 27/2015; Trang: 100
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Mở đầu: Đại dịch HIV/AIDS là căn bệnh nguy hiểm đang tiếp tục phát triển nhanh và lan rộng cả ở Việt Nam cũng như nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Những nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 10% bệnh nhân bị bệnh tim mạch. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về hình thái và chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim trong các bệnh tim. Tuy nhiên, tại Việt Nam cho đến nay những công trình nghiên cứu sử dụng siêu âm tim bằng M-Mode để đánh giá chức năng tâm trương trên bệnh nhân HIV/AIDS hiện chưa có. Nghiên cứu nhằm Khảo sát hình thái và chức năng tâm thu thất trái và biến chứng tim bằng siêu âm M-Mode trên bệnh nhân HIV/AIDS. Mục tiêu: Khảo sát hình thái và chức năng tâm thu thất trái và biến chứng tim bằng siêu âm trên bệnh nhân HIV/AIDS.Phương pháp: : Thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang, bao gồm 109 bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định hội chứng suy giảm miễn dịch - HIV/AIDS, tuổi từ 17-70, bao gồm 63 nam và 46 nữ, tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh. Các số liệu được nhập và xử lý theo phương pháp thống kê y học trên máy tính bằng chương trình SPSS 20.0. Kết quả : Tỷ lệ bệnh tim gặp ở các đối tượng nghiên cứu như tràn dịch màng tim chiếm 2,70%, viêm cơ tim chiếm 0,90%, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng chiếm 0,90%, bệnh lý van hai lá chiếm 8,30% và suy chức năng tâm thu thất trái chiếm tỷ lệ là 5,50%. Phân suất tống máu thất trái (EF) trung bình 61,31 ± 6,36% và phân suất co rút thất trái (FS) trung bình là 36,90 ± 5,30%. Có sự suy giảm có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) về phân suất tống máu thất trái (EF) và phân suất co rút thất trái (FS) từ 62,42 ± 6,19 % và 37,85 ± 5,25 % ở nhóm bệnh nhân HIV/AIDS có số lượng tế bào CD4 > 200/mm3 xuống 58,51 ± 6,00 % và 34,48 ± 4,68 % ở nhóm bệnh bệnh nhân HIV/AIDS có số lượng tế bào CD4 ≤ 200/mm3. Kết luận: Bệnh nhân AIDS có thể có biểu hiện giảm chức năng tâm thu thất trái trên siêu âm và một số các biến chứng tim.
Từ khóa:HIV/AIDS, chức năng tâm thu, siêu âm M – Mode
Abstract:
Background: HIV/AIDS is a serious disease. It is continuing to grow rapidly and spread both in Vietnam and many countries around the world. Recent studies show that approximately 10% of patients with cardiovascular disease. Around the world there are many studies on morphology and left ventricular systolic function by echocardiography in heart disease. However, now, Vietnam is not available. The research aimed to evaluate the left ventricular structure and systolic function by echocardiographic in HIV infected and AIDS patients. Objectives: Survey of the left ventricular structure and systolic function by echocardiographic in HIV infected and AIDS patients (HIV/AIDS). Methods: The study is performed by cross sectional descriptive study, including 109 patients who had been diagnosed immunodeficiency syndrome - HIV / AIDS, ages 17-70 (63 males and 46 females) in Hospital of Tropical Diseases in Ho Chi Minh City. Results: The rate of heart disease seen in the study: pericardial effusion 2.70%, myocarditis 0.90%, endocarditis 0.90%, mitral valve disease 8.30% and impaired left ventricular systolic function 5.50%. Left ventricular ejection fraction (EF) was 61.31 ± 6.36% and fractional shortening (FS) was 36.90 ± 5.30%. There was a decline (p <0.05) in ejection fraction (EF) and fractional shortening (FS) from 62.42 ± 6.19 % and 37.85 ± 5.25 % in the group of HIV/AIDS patients with CD4 cell counts > 200/mm3 down to 58.51 ± 6.00 % and 34.48 ± 4.68 % in the group of HIV/AIDS patients with CD4 cell counts ≤ 200/mm3. Conclusions: AIDS patients may have a reduced systolic ventricular function and some cardiac complications.
Key words: HIV/AIDS; Systolic function; echocardiography

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 5(3) - SỐ 27/2015

TTTiêu đềLượt xemTrang
17353
270411
3
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHUYẾCH ĐẠI GENE VÀ QUÁ BIỂU LỘ PROTEIN HER-2/NEU TRONG UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG KỸ THUẬT LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH
Tác giả:  Trần Văn Huy, Hà Thị Minh Thi, Lê Viết Nho, Đặng Công Thuận, Văn Trung Nghĩa, Lê Phan Tưởng Quỳnh, Nguyễn Viết Nhân, Tạ Văn Tờ
73320
472330
577437
669443
777151
8
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NỮ NHÂN VIÊN MÁT-XA TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2013
Tác giả:  Trần Xuân Chương, Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Ngọc Văn, Nguyễn Thành
76155
9
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA ĐỂ DỰ BÁO THAI SUY Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT
Tác giả:  Phan Thị Duyên Hải, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Lê Lam Hương, Trương Thị Linh Giang
83359
1068064
1187970
1272983
13
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TÌM KIẾM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
Tác giả:  Hoàng Thị Bạch Yến, Phạm Thị Hải, Hoàng Đình Tuyên, Lê Thị Hương, Võ Văn Thắng
73291
14764100
15738106
16749113
17
PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC BẰNG PHẦN MỀM REVIEW MANAGER
Tác giả:  Đoàn Vũ Xuân Lộc, Đoàn Vũ Xuân Thọ, Nguyễn Thanh Thảo
870125
18
THÔNG TIN Y DƯỢC HỌC
Tác giả:  Ngô Viết Quỳnh Trâm
667138

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,366 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,306 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,960 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,663 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,414 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,412 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (3,369 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[8] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,246 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (3,051 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (3,038 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN