Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THẮT GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN PHỐI HỢP PROPRANOLOL LÊN BỆNH LÝ DẠ DÀY TĂNG ÁP CỬA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN
IMPACT OF ESOPHAGEAL VARICEAL LIGATION COMBINED PROPRANOLOL ON PORTAL HYPERTENSIVE GASTROPATHY IN CIRRHOTIC PATIENTS
 Tác giả: Trần Phạm Chí
Đăng tại: Tập 3(5) - Số 17/2013; Trang: 64
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu: 1. Tần suất bệnh lý dạ dày tăng áp cửa (BLDDTAC) và tỉ lệ BLDDTAC nặng/nhẹ của mẫu nghiên cứu. 2. Tác động của phương pháp điều trị phối hợp thắt giãn tĩnh mạch thực quản (GTMTQ) lên tiến triển của BLDDTAC về mặt tần suất, phân bố, độ nặng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, đối chứng. Bệnh nhân xơ gan có tiền sử xuất huyết do vỡ GTMTQ hay vỡ GTMTQ đã được điều trị ổn định được chia thành nhóm nghiên cứu: điều trị thắt GTMTQ phối hợp propranolol gồm 45 bệnh nhân và nhóm chứng: điều trị propranolol đơn thuần có 41 bệnh nhân. Kết quả: Tỉ lệ Nam/Nữ : 82/4 = 20,5. Nguyên nhân do rượu chiếm tỉ lệ lớn: 73,3%. GTMTQ độ II và III, không có độ I. Tần suất BLDDTAC là 90,7%, BLDDTAC nặng/nhẹ: 12,8/87,2%.  Không có sự khác biệt về tỉ lệ, sự phân bố và độ nặng BLDDTAC giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng sau 3 tháng và 6 tháng. Kết luận: 1. Tần suất BLDDTAC là 90,7%, BLDDTAC nặng/nhẹ: 12,8/87,2%. 2. Phương pháp điều trị phối hợp thắt GTMTQ và propranolol không làm tăng có ý nghĩa diễn tiến nặng của BLDDTAC về mặt tần suất, phân bố và độ nặng so với điều trị propranolol đơn thuần. Từ khóa: xơ gan, bệnh lý dạ dày tăng áp cửa, thắt giãn tĩnh mạch thực quản, propranolol.   
Abstract:
Objectives: 1. To investigate the prevalence of portal hypertensive gastropathy (PHG) and the ratio of mild/severe PHG. 2. The impact of esophageal variceal ligation (EVL) combined propranolol on the progress of PHG in terms of prevalence, distribution and severity. Patients and methods:  prospective, controlled study. Cirrhotic patients with the history of esophageal variceal bleeding or acute esophageal variceal bleeding in stable condition were devided into combined group: EVL combined propranolol (study group) and propranolol only (control group). Results: Sex ratio Male/Female: 82/4 = 20.5. Majority of cirrhotic etiology was alcohol: 73.3%. Esophageal varices grade II and III, no grade I. Prevalence of PHG: 90.7%, ratio of mild/ severe PHG: 12.8%/87.2%. The ratio, distribution and severity of PHG between the study group and control group after 3 and 6 months were not significantly different. Conclusions: 1. The prevalence of PHG: 90.7%, the ratio of mild/ severe PHG: 12.8%/ 87.2%. 2. EVL combined propranolol did not change significantly the prevalence, distribution and severity of PHG in comparison with propranolol group. Key words: cirrhosis, portal hypertensive gastropathy, esophageal variceal ligation, propranolol.

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 3(5) - SỐ 17/2013

TTTiêu đềLượt xemTrang
16805
264515
3
TĂNG TỐC ĐỘ HÒA TAN CỦA MỘT THUỐC ĐIỀU TRỊ CAO HUYẾT ÁP BẰNG HỆ PHÂN TÁN RẮN
Tác giả:  Trần Hà Liên Phương, Trần Trương Đình Thảo, Lê Đỗ Thái Ngân, Đặng Ngàn Triệu Yên, Lý Thanh Thảo, Phạm Thị Thuỳ Dương, Võ Văn Tới
69821
4
ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Nam Liên, Mai Văn Tuấn, Sylvain Godreuil
65125
563132
670736
7
NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH GẮN ENZYM (ELISA)
Tác giả:  Đặng Văn Phú, Trần Thăng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Việt Duy, Lê Thị Nhân
71644
870250
970157
1060264
11
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ CẮT LỚP VI TÍNH U MÁU GAN
Tác giả:  Huỳnh Vĩ Thắng, Lê Trọng Khoan, Vũ Trọng Hào
66371
1267976
1366083
1473589
15
THÔNG TIN Y DƯỢC
Tác giả:  Nguyễn Thị Anh Phương
62395

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,357 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,298 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,951 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,661 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,410 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,400 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (3,354 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
[8] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,245 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (3,047 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (3,035 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
ISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN